BÖDABöda Hamnsvy sommar 2009

6. Utsmyckningsgruppen

 

 

Marianne Nilsson, Desirée Hultstrand, Maria Steen, Lasse Nilsson, 

Monica Fjellström (5+2), Anders Pommer

 

 

Utsmyckningsgruppen


I brist på bättre namn, så fick gruppen heta så. Det kommer igen i förslagen om att det finns saker vi kan lyfta i byn. Gruppens uppdrag är att hitta saker som kan knyta ihop byn och om det nu är möjligt ”försköna” den. Men det kan också vara saker som får besökare att haja till och oss själva att trivas ännu mer. T.ex. kanske vi kan fixa till de postlådehus som finns kvar, måla upp busshållplatserna (ja, vi vet att det inte är byns ansvar men när nu ingen gör det, så kan vi ta saken i egna händer).

 

Vi spånar också om en tävling mellan gatorna och byarna vem som kan fixa den finaste brevlåderaden,
här finns utrymme för kreativitet. Det vi gör här blir dessutom något som är kvar efter 2018.
Den här gruppen kanske kan slås ihop med aktivitetsgruppen.