BÖDABöda Hamnsvy sommar 2009

 

 

Böda & Böda Hamns Utveckling, en ideell förening på norra Öland!

 

En förening som värnar om hela Böda.

 

Föreningens syfte är att ordna aktiviteter som gynnar både fastboende och semesterfirare.

 

 

Bli medlem!

Stöd föreningen genom att bli medlem.

Vi behöver Dig både som privatperson och företagare!

Vill Du veta mer: medlemsinfo, sponsorer, stadgar och senaste årsmötet.

 

 

 

 

 

Välkommen till Böda och Böda Hamn

 

Den här hemsidan är skapad av Böda & Böda Hamns utveckling, en ideell förening bestående av folk från bygden. Vårt syfte är att ordna trivsel och trevlig samvaro för fastboende, sommarboende och besökare. Vi vill också bidra till ökade möjligheter till sysselsättning genom att öka antalet besökare och försöka förlänga den korta turistsäsongen genom trivselåtgärder, evenemang och nya idéer.

 

Under de år vi har funnits till har vi koncentrerat vårt arbete till Böda Hamn med alla dess möjligheter. Hamnen har varit en naturlig mötes- och handelsplats för människor under nästan tusen år och trots att både sjöfartstrafik och fiske av olika anledningar har minskat, är hamnen ändå en attraktiv plats dit människor på besök gärna söker sig.

 

Tack vare tillmötesgående från kommun, hamnchef med personal, företagare i bygden och massor av timmar med frivilligt arbete av både fastboende och sommarboende, är nu Böda Hamn en plats där du kan njuta av unik natur, en genuin miljö med aktiva yrkesfiskare, vackra båtar och sjöbodar och en badstrand som närmaste granne. Du kan handla, bland annat färsk och rökt fisk, och du kan äta, fika eller besöka puben. / KS

 

 

 

2015

Vad gör vi i föreningen?

Förutom det du finner under nästa streck har vi för året några inriktningar som förhoppningsvis ska gynna hela Böda och hela norra Öland!

 


 

Varje år gör föreningens företagsmedlemmar ett uppslag i Ölandsmagazinet för att visa alla vad vackra Böda har att erbjuda. Det är företagen som har gått ihop för att visa vilken mångfald vi har.

Våra vackra "Bödaskyltar" har kommit upp, en i söder och en i norr. Det som behövs nu är någon slags beslysning. Vi har fått offerter men vi måste hitta någon billigare lösning. Förslag mottages! Vi får enligt Trafikverket inte ljussätta skyltarna. Däremot har vi satt en liten belysning i kanten som är solcellsbaserad. Den lyser men inte på skyltarna. Det vi kan göra för att lyfta fram de vackra skyltarna är att till Skördefesten lägga dit orange pumpor som lyser uopp. Vad mer skulle vi kunna ha?


Amiralsskeppet Mars, är en stor möjlighet för Böda, norra Öland och hela regionen tillsammans med både Kalmar och Västervik. Vi vill försöka jobba vidare med den utställning föreningen köpte in till 2014. Vår förhoppning är att tillsammans med "Västervik" försöka visualisera skeppet i dess fulla storlek. Kanske inte på höjd, men i alla fall visa att så här långt och brett var skeppet, här stod stormasten osv. Med hjälp av informationstavlor utplacerade tror vi på ett fortsatt och än större intresse av att besöka Böda Hamn och Böda. Vi har också tillgång till en datorpelare där vi skulle kunna visa dokumentären om Mars och även visa bilder på det dykarna har fotograferat nere vid vraket. 

Amiralsskeppet Mars skulle också kunna läggas ut i vattnet öster om Böda för att visa på dess storlek ute i Östersjön. Borgholms kommun har fått frågan; vad får vi i föreningen göra i hamnen på Borgholms kommuns mark. Vi tror att det skulle vara både vackert  och informativt med en ljussatt form i samma storlek som skeppet, ute i Östersjön. Möjligheterna fortsätter vi med i höst och vinter. 

Våra anslagstavlor, 9 stycken från Böda NK i söder till Böda Sand i norr är mycket viktiga! Under hösten/vintern kommer vi analysera hur vi kan använda dem ytterligare. Idéer som vi har pratat om är att varje tavla har en "Bödakarta" för närområdet, information och hänvisning till varandra är mycket viktigt. Viktigt är också att vi har aktuell information över hela året och inte bara under sommaren. 

Språk, vi har många nationaliteter som besöker Öland under hela året. Det är mycket viktigt att tänka på språket, även här på vår hemsida och när vi gör inlägg på FB-sidan. Engelska och tyska är viktigast i ett första skede.