Fågelskådning på norra Öland 

 

Fåglar och Öland är två begrepp som hör ihop.

Många fågelintresserade i hela landet försöker besöka Öland någon gång per år och det är förstås Ölands södra udde som är målet för resan. Där finns ringmärkningsstation, fågeltorn och Naturum och det har blivit en träffpunkt för Sveriges ornitologer under framför allt senvåren och hösten då flyttfåglarna anländer respektive avreser.

Det dyker alltid upp någon raritet som har felnavigerat till skådarnas förtjusning. 

Men fåglarna stannar inte på den södra udden. 

 

Det finns gott om fåglar på hela Öland!

Här uppe på den nordligaste delen av ön, är vi inte särskilt många som kontinuerligt bevakar fågelbeståndet men vi har ändå, nu i slutet av februari placerat oss som nummer 22 bland Sveriges kommuner med 113 registrerade arter.

Totalt för 2008 hamnade vi på en tiondeplats med 251 arter! 

Var finns då fåglarna här uppe i norr?

Överallt vill jag påstå.

Efter två års permanentboende har jag ”kryssat” 80 arter bara från min tomt, bland annat havsörn, halsbandsflugsnappare, trädlärka och gulärla. Men det finns förstås säkra lokaler där man alltid ser och hör många arter och den kanske mest kända är Norra udden. 

Under 2008 observerades 199 arter där och några av de mest spännande var både vit och svart stork, aftonfalk, silkeshäger och pungmes. 

 

Mitt eget favoritställe är Böda Hamn med Karsnabben. 

Därifrån registrerades 125 arter under 2008 trots att vi inte är så många som rapporterar därifrån.

Runt pirarna i nya hamnen finns det alltid sjöfåglar att titta på och går du vidare ut på området norr om hamnen, Karsnabben, kommer du att träffa på ett rikligt fågelliv på de betade sjömarkerna och inne i vikarna.

Den vackra skärfläckan är en av de arter som häckar där bland många andra vadare.

I buskagen utmed gångvägen är det gott om småfåglar och tittar du upp i det blå, kan du se havsörn och fiskgjuse sakta segla över området. Under tidig vår kan det komma mängder av fåglar som rastar och vilar upp sig något dygn innan de fortsätter sin resa. 

 

Jag har vandrat vägen ut till Gamla hamnen och haft hundratals lövsångare och kungsfåglar några meter ifrån mig i varenda buske utmed vägen.

Några rariteter som observerades under 2008 är havssula, pilgrimsfalk och dvärgmås

 

Vi som bor här i bygden är rädda om det här unika området och vill inte störa de häckande fåglarna i onödan.

Vi ber dig som besökare att i mesta möjliga mån hålla dig på den befintliga vägen, inte skräpa ner och inte störa de betande djuren.

Har du hund med dig, ska den hållas i kort koppel.

Det kan finnas fågelbon och ungar precis utmed vägen. 

 

En stor del av norra Öland täcks av Böda Kronopark. 

Där kan du träffa på typiska barrskogsfåglar som svartmes och talltita.

Du måste också lyssna till nattskärrorna som spelar i de ljusa försommarnätterna. 

Tips om flera bra fågellokaler kan du få i boken ”Fågellokaler på Öland” utgiven av Ölands Ornitologiska Förening. /KS 2009

 

Skärfläckor

Skärfläckor

Bild: Christina Lingwall

 

 Svanar i Böda Hamn

Fåglar i Böda Hamn

Bild: Lotta Andersson

 

 

Fågel i Böda Hamn

Fågel i Böda Hamn

Bild: Lotta Andersson