Det makalösa regalskeppet Mars

Ett stort team av samlad kunskap med professorn i marinarkeologi, Johan Rönnby i spetsen, äntrade scenen i Böda hamn på söndagskvällen och delade med sig av de senaste rönen från dykningarna vid det sjunkna skeppet en bit utanför hamnen. Föreläsningen lockade runt 100 personer som fick ta del av historien runt det mäktiga fartyget, större än Vasa, som endast hann segla på Östersjön runt ett år innan det sänktes 1564 av dansk-lybska fartyg i det stora sjuårskriget. Runt 600 svenskar och dessutom 400 danskar, som just invaderat Mars, följde med ner i djupet när fartyget i stort sett exploderade under angreppen från de två fiendeskepp, som slutit upp på varsin sida. Vraket hamnade ända nere på 75 meters djup och blev därmed lämnat orört fram till nu, när expertgruppen från Maris vid Södertörns högskola leder utforskningarna av det nästan 500 år gamla ekskeppet.

 

Söndagskvällens publik fick höra en historia, mer spännande än alla romaner och vi fick också ett smakprov på den film som håller på att framställas om sjöslaget med realistiska fakta baserade på de fynd som görs vid dykningarna. Syftet med dykningarna är inte att bärga mer än enstaka detaljer, utan mera att dokumentera, fotografera och med datorhjälp återskapa exakta kopior av det fartyg med inredning, som en kort tid var den svenska flottans stolthet under Erik XIV:s regeringstid. Minst 107 kanoner och troligen ytterligare något dussin, många tillverkade av beslagtagna kyrkklockor från Gustav Vasas regeringstid, ska finnas på Mars och under veckan kommer en av de mindre kanonerna att bärgas.

 

Mars byggdes under två års tid vid Björkenäs varv norr om Kalmar och varvets dokumentation av materialåtgång finns bevarad. Av det kraftiga skrovet att döma, var det åtskilliga 1000-åriga ekar som gick åt till det 70 meter långa skeppet. Publiken i Böda hamn fick en liten glimt av den gamla svarteken, längst ut på piren där en mindre detalj förvarades tillfälligt i grunt vatten.

 

Den här intressanta informationskvällen var ett samarbete mellan dykargruppen, Borgholms kommun och föreningen Böda & Böda hamns utveckling. Föreningen arbetar tillsammans med kommunen på att försöka få till stånd ett permanent ”Marshus” i hamnen, där besökare genom bild, ljud och föremål kan få uppleva 1560-talet, livet på fartyget Mars, det stora sjöslaget och kanske också hur bödabornas liv påverkades genom närvaron av de stora fartygen, som besökte hamnen och provianterade. Johan Rönnbys dröm är ett återskapat Mars i naturlig storlek i hamnen och flera Bödabor erbjöd sig på stående fot att skänka ekvirke till bygget. På Lisbeth Lennartsson initiativ kommer en förslagslåda att finnas i hamnen under sommaren med plats för många idéer, så tänk till nu alla Bödabor och kom med förslag på en vidareutveckling som med största sannolikhet kan innebära en ordentligt förlängd turistsäsong för norra Öland. Se bara på Vasamuseet i Stockholm som ständigt lockar besökare i tusental från hela världen.

 

Kerstin Svensson, 7 juli 2013