Motiveringen till att Böda 2017 blev Årets Ölandsby: 

 

"BÖDA,

en ort på nordligaste Öland sammansatt av ett antal mindre byar.

 

I kärnan finns kyrka, affär och hembygdsgård. 

Från andra sidan gatan hörs ljudet från förskolebarnens lek på skolgården

och doften av nybakat bröd från välrenomerade Kaffestugan som blivit en samlingspunkt på orten. 

 

Med en entreprenörsanda likt Gnosjös finns företag i de flesta branscher. 

Samhället har sucessivt anpassat sig till dagens huvudnäring, turismen. 

Den svårodlade sanden blir till en Riviera,

skogen som staten äger är en tillgång för rekreation

och fisken förädlas för försäljning

och leveranser till lokala restauranger.

 

Campinglivet tillhör landets främsta. 

Jordbruksföretagen må ha blivit färre men de aktiva brukar tillgänglig mark med modern och rationell drift.

De kompetenta byggföretagen svarar för betydande nyproduktion av hus i området. 

 

Bödas rika historia levandegörs föredömligt i Skäftekärr och på Böda hembygdsgård. 

Utforskandet av det världsunika marina fyndet av Erik XIV:s krigsskepp MARS har Böda hamn som sin bas.

 

Det pågående arbetet för ett MARS museum kan i framtiden ge orten ett besöksmål med stor dragningskraft året om. 

 

Föreningslivet är aktivt och här kan nämnas föeningen för

Böda & Böda Hamns utveckling, 

Böda IK och

Hembygdsföreningen. 

Tillsammans skapar de med sina ideella krafter ett brett utbud av aktiviteter för boende

och besökare och bidrar därmed till samhällets utveckling. 

 

BÖDA uppfyller kriterierna med råge och utses härmed till Årets Ölandsby 2017!"

 

Borgholm 2017-09-18

Jury: Sven-Göthe Lidheim,

Leo Eriksson,

Kiki Lundh,

Åsa Felix Everbrand och

Kenth Jönsson

AKTIVITETER FÖR BÖDA ÅRETS ÖLANDSBY

Aktivitet Böda - Årets Ölandsby-projektet

 

Aktivitetsgrupperna: 

1. Invigningsgruppen

2. Aktivitetsgruppen

 

Lördagen den 25 november

Samling kl. 12.00 

 

Vi i tillfälliga "Arbetsgruppen"

tycker att det är roligt om vi gör saker tillsammans

och en sak vi tänker att vi kan göra redan nu

är att göra Böda lite extra julfint! Därför tänker vi sätta upp "en liten granskog, 5-6 granar"

i triangeln strax norr om ICA. Vi ska också försöka ordna

med några tomtar och annat som ni kanske kommer på!

Vad behöver vi?

 

Granar finns, men det kan behövas grankvistar, tomteluvor som

man inte är rädd om och kan skänka,

tja kanske annat också - kom med förslag! För övrigt tycker vi att varje brevlåderad i Böda borde ha

en adventsgran med belysning ;-) Vilken brevlåderad blir finast...?

 

Tillfälliga arbetsgruppen Böda - Årets Ölandsby

ARBETSGRUPPERNA FÖR BÖDA - ÅRETS ÖLANDSBY

IDÉBANK FÖR FRAMTIDA UTVECKLING

 

Idébank för framtida utveckling!

Detta är en lista över samtliga förslag på första bymötet

 

 • Viktigt att det blir byns projekt och inte de befintliga föreningarnas.
 • Bilda en ny förening, för den ekonomiska redovisningen och så att alla känner sig delaktiga. 
 • Engagera alla föreningar i Böda
 • Få med hela Böda!
 • Bilda ingen ny förening! Använd någon befintlig i de fall det behövs en förening.
 • Det är redan för många föreningar och det är samma personer i stort sett i samtliga föreningar. 
 • Det är viktigt att alla byar i "Årets Ölandsby" är med och syns.
 • Kanske kan det locka någon till att flytta hit.

 

 • Utse projektledare
 • Ledare för evenemanget
 • Projekledare
 • Förslagsvis en projektledare
 • Inventera kompetens i "byn"

 

 • Gruppindelning
 • Olika ansvarsområden/grupper. 
 • Förslag på grupper: Marsprojektet, sponsorer, logistik/parkering, under året aktiviteter, invigning, underhållning, historia, mat, bygg, "Bödaanda", stärka byn, lär känna din granne
 • Bilda grupper så att alla känner sig delaktiga, låt varje grupp ha en gruppledare

 

 • Gemensam marknadsföring
 • Dela ut marknadsblad med vad som finns öppet under året
 • Reklamblad "Årets Ölandsby"
 • Samordning/gemensamma annonser för företag/föreningar under rubriken "Det här händer i Årets Ölandsby (t.ex. i Påsk)
 • Marknadsför hembygdsarkivet

 

 • Invigningsplats?
 • Inbigningsplatser
 • Plats för invigningen inklusive parkering
 • Invigning i Böda Hamn och aktiviteter hela helgen
 • Invigning neutral plats - parkering
 • Invigning Bödabaen, för där finns allt
 • Plats för invigning- Böda Hamn är given; scen finns, toaletter finns, parkering finns
 • Invigning på Skäftekärr med Gustav V som invigningstalare
 • Böda IK scen-dansbana?
 • Böda Hembygdsgård
 • Förslag på att invigningen är vid Böda Hamn för där finns tillgång till parkering, 8 toaletter och el.
 • Använd kommunens scen vid invigningen.
 • Böda IK ställer sitt tält till förfogande vid invigningen som serveringstält eller för utställare till exempel
 • Invigning alternativa platser: Böda IK, hamnen, vid kyrkan-centralt, Böda Sand, Skäftekärr.
 • För och nackdelar för de olika platserna.
 • Att tänka på: ytor, ström, parkering, toaletter. Fokus=besökarna.
 • Vad ger det bästa arrangemanget/upplevelsen
 • Punsch till ärtsoppan vid invigning
 • Böda Hamns camping tillhandahjåller sin mark för parkering

 

 • Vad är bra med Böda, vad står Böda för?
 • Inventering vad finns?
 • Var börjar och slutar Böda?

 

 • Böda - sjö, strand, skog, natur, mångfald
 • Böda Hamn - Mars
 • Projektet Mars
 • Mars
 • Bödas historia (skrift - guidning)
 • Historia Böda
 • Skäftekärr Park - Järnåldersbyn
 • Böda Skogsjärnväg, finns en snutt kvar vid BödaSågen
 • Böda Kyrka och kyrkogård

 

 • Historiskt drama t.ex. Bödaupproret, glimtar ur historien
 • Ljusinstallationer i "Böda Skans", trubadurer på vallarna
 • Tufftufftåg
 • Tävlingar på invigningen
 • Tävlingar i byarna under hela Skördefesten
 • Guidade turer/vandringar
 • Renovera upp de gamla Posthusen och gör något i dem, historiskt kanske
 • Skördeorientering
 • Linedance/squaredance
 • Guidning vid raukarna
 • Squaredanceuppvisning
 • Ponnyridning
 • Skattjakt för barnen
 • Dykarna kan komma och berätta om Mars
 • Mini - skördeorientering så att alla besökare kan uppleva hela Böda
 • Någon slags runda för att knyta ihop Böda
 • Konst- och hantverksutställning
 • Sjöräddningen kan ha uppvisning - båtturer
 • Thoer kan köra båtturer - hålla föredrag
 • Lars-Gunnar Larsson, Fagerum, kan håll aföredrag om Bödas historia
 • Mycket mat, vill att mataktörer flyttar ut, erbjud mat i tillfälliga mattält. Levande musik
 • Matmarknad
 • Hantverksmarknad
 • Jägarmässa
 • Lantbruk - öppen gård
 • Fårklippning
 • Kyrklig aktivitet
 • Visning av reningsverket
 • Kolmilning
 • Sjöräddningen
 • Nattlopp med pannlampa ca 5 km i samarbete med HIF
 • Historia naturguidning, järnålder, hembygdsarkivet mm
 • Aktiviteter året runt
 • Öland spirar
 • Nationaldagen
 • Midsommarfirande
 • Skördefesten
 • Jaktmässa på Skäftekärr, årligen.
 • Dragare för ny målgrupp.
 • Med Sveaskog, Jägareförbundet, Jaktföreningen.
 • Jakt-skog upplevelser-mat med kändiskockar som jägare

 

 • Sponsorer
 • Vad kan företagen bidraga med?
 • Att göra en "Flashmop" som Intro, dvs. Linedance där alla deltagare överraskande möts och gör linedance tillsammans.
 • Desto mer, desto bättre. Desto olika, desto bättre.
 • Besökarna möts av en tom scen och undrar om de har komit fel, innan det börjar.
 • Skådespel i Böda Hamn med Amiralskeppet Mars i fokus (kille finns i Kalmar som kan skriva manus)
 • Skylta i Böda vid Öland Spirar att vi kommer ha Skördefestinvigning den 26 september så att alla har en chans att se detta under hela sommaren
 • Vi verkar och bor allihop på Norra Europas största flygsandsfält, kan vi göra något kring detta som aktivitet?
 • Upplyst mellan Gula stugan och Böda hamn genom skogen och Böda Skans där det är ljus- och musikshow, blir som en promenad, kanske med häst o vagn fast då på Gamla Landsvägen i stället med stopp.

ARBETSGRUPPERNA BÖDA ÅRETS ÖLANDSBY

 

1. Invigningsgruppen

 

Invigningsgruppen består av: 

Gerd Ohlsson, Lena Gustavsson, Bitti Persson, Siv Östenberg, Calle Olofsson, Johanna Persson

 

Invigningsgrupp
Den här gruppen har ett stort arbete framför sig.

 

Vi i arbetsgruppen tycker det är bra om gruppen kan börja med att fokusera på vad för slags invigning som vi ska ha,

förutom det som Skördefesten förväntar sig, och då se vad som krävs av platsen för invigningen.

 

Först därefter så kan vi börja titta på var invigningen ska vara

– vilken plats det är som uppfyller kraven och passar bäst för arrangemanget.

 

Några punkter som man kan behöva tänkas på enligt bymötet:
- Parkering, tillfarter
- Behov av el, ytor
- Behov av lokaler, scen (storlek)
- Ev. utskänkning, mat & dryck
- Arrangemansmässiga krav
- M.m.

 ------------

 

2. Aktvitetsgruppen

Aktivitetsgruppen består av:  

Erik Nyberg, Tore Johnsson, Cecilia Laneborg Johnsson, 

Gunilla Sundström (Kyrkgruppen), Sonja Grim (Kyrkgruppen), 

Annika Petersson, Kenneth Petersson, Jan Friman, Åsa Andersson (2+4), 

Mikael Johnsson (2+4), Eric Fjellström (2+5), Bitti Persson (2?)

 


 

Aktivitetsgruppen


Det här med att vi blir årets by ska vi ta vara på för att göra kul saker som är bra för byn under hela året. Anledningarna till aktiviteterna kan vara flera, t.ex. Lyfta Bödaandan, göra byn bättre, bli omtalat och få media att skriva om Böda, lära känna din granne.

 

En sak som vi redan nu har på förslag är att vi ska försöka julpynta Böda lite extra redan nu till jul. Det vi tänkt oss är att vi träffas utanför Knallen den 25/11 och gör en liten upplyst ”skog”, med granar, tomtar och julbockar. (Det kan bli så att det bjuds på glögg…) Den här aktiviteten ska vi använda som något att informera om och på så sätt förhoppningsvis få lite omskrivet i media. Sedan kanske gruppen hittar på något till påsk också!

----------------------

 

3. Marknadsföringsgruppen

Marknadsföringsgruppen består av: 

 Jan-Olof Nordlander, Sofie Loirendal, Annette Hemlin, 

Frank Thygesen, Tore Johnsson (2+3), Mats Ohlsson

 

 


 

Marknadsföring- och informationsgruppen


Det måste naturligtvis vara några som arbetar med information och marknadsföring, samtidigt måste
det vi gör vara hanterbart. Förslag har kommit på bland annat marknadsblad med vad som finns
öppet året runt, reklamblad Årets Ölandsby, gemensamma annonser t.ex. ”Detta är öppet i Påsk”


Vi i samordningsgruppen tror att det är viktigt att det vi gör är sådant som kan hanteras även efter 2018. Därför tror vi inte att det är någon idé att öppna upp en helt ny hemsida utan att för den fasta informationen använda en sida som redan finns. Då kan man arkivera och ha det som händer under året under en ”historisk flik”.

 

Däremot är den Facebooksidan som tagits fram mycket bra för att sprida information under året till allmänheten (bra initiativ!). Gruppen får fundera över om Instagram är något som vi kan göra något kring (skulle kunna vara någon form av bildtävling) men också att vi skaffar ett twitterkonto för att att nå ut till media.

 

Vad gäller marknadsföring och information så måste vi alla hjälpa till att sprida information där vi har möjlighet att göra det! Hur når vi de som inte använder sig av datorer eller smartphones. Kanske en minianslagstavla vid
varje postlåderad?

 


 

Möte måndagen den 11 december 2017 

-------------------------

 

4. Historiegruppen

Historiegruppen består av: Monica Fjellström (4+6), Åsa Andersson (4+2)

 

Historiegruppen


Böda har en lång och intressant historia, det här är ett år då vi kan få flera tillfällen att berätta om den. Det finns mycket som kanske inte är så gammalt, utan det finns i mannaminne. Det skulle vara roligt om vi kan samla ihop så mycket som möjligt och kanske kan 2018 bli ett år som lämnar efter sig flera nedtecknade intressanta händelser.

 

Kanske kan det bli ett litet intressant föredrag i anslutning till invigningen.

Men det kan också handla om guidade turer från forntid till nästan nutid.

------------------------

 

5 Skeppet Mars

Skeppet Marsgruppen består av:

Eric Fjellström (5+2), Per Boman (5+2), Anna Barkevall, Lotta Andersson

 

Skeppet Marsgruppen

Mars och dess historia är så omfattande så vi tror att en grupp kan arbeta bara med hur vi ytterligare kan belysa detta.

 

Vi har idag en mycket fin liten utställning i hamnen, men det måste kunna gå att göra mer också det som kanske kan bli något till invigningen eller i anslutning till denna. Kanske kan någon av dykarna komma och berätta.

------------------

 

6. Utsmyckningsgruppen

Marianne Nilsson, Desirée Hultstrand, Maria Steen, Lasse Nilsson, 

Monica Fjellström (5+2), Anders Pommer

 

 

Utsmyckningsgruppen

I brist på bättre namn, så fick gruppen heta så. Det kommer igen i förslagen om att det finns saker vi kan lyfta i byn. Gruppens uppdrag är att hitta saker som kan knyta ihop byn och om det nu är möjligt ”försköna” den. Men det kan också vara saker som får besökare att haja till och oss själva att trivas ännu mer. T.ex. kanske vi kan fixa till de postlådehus som finns kvar, måla upp busshållplatserna (ja, vi vet att det inte är byns ansvar men när nu ingen gör det, så kan vi ta saken i egna händer).

 

Vi spånar också om en tävling mellan gatorna och byarna vem som kan fixa den finaste brevlåderaden,
här finns utrymme för kreativitet. Det vi gör här blir dessutom något som är kvar efter 2018.
Den här gruppen kanske kan slås ihop med aktivitetsgruppen. 

----------------

 

7.  Kyrkogruppen

Kyrkogruppen består av:  

Gunilla Sundström, Sonja Grim

 

----------------------

8. Hembygdsgruppen

Hembygdsgruppen består av: 

Börje Andersson, Leif Brunge, Kjell Persson, Lisbeth Österberg, Bo Österberg