BÖDABöda Hamnsvy sommar 2009

 

Motiveringen till att Böda 2017 blev Årets Ölandsby: 

 

"BÖDA,

en ort på nordligaste Öland sammansatt av ett antal mindre byar.

 

I kärnan finns kyrka, affär och hembygdsgård. Från andra sidan gatan hörs ljudet från förskolebarnens lek på skolgården och doften av nybakat bröd från välrenomerade Kaffestugan som blivit en samlingspunkt på orten. 

 

Med en entreprenörsanda likt Gnosjös finns företag i de flesta branscher. Samhället har sucessivt anpassat sig till dagens huvudnäring, turismen. Den svårodlade sanden blir till en Riviera, skogen som staten äger är en tillgång för rekreation och fisken förädlas för försäljning och leveranser till lokala restauranger.

 

Campinglivet tillhör landets främsta. Jordbruksföretagen må ha blivit färre men de aktiva brukar tillgänglig mark med modern och rationell drift. De kompetenta byggföretagen svarar för betydande nyproduktion av hus i området. 

 

Bödas rika historia levandegörs föredömligt i Skäftekärr och på Böda hembygdsgård. Utforskandet av det världsunika marina fyndet av Erik XIV:s krigsskepp MARS har Böda hamn som sin bas.

 

Det pågående arbetet för ett MARS museum kan i framtiden ge orten ett besöksmål med stor dragningskraft året om. 

 

Föreningslivet är aktivt och här kan nämnas föeningen för Böda & Böda Hamns utveckling, Böda IK och Hembygdsföreningen. Tillsammans skapar de med sina ideella krafter ett brett utbud av aktiviteter för boende och besökare och bidrar därmed till samhällets utveckling. 

 

BÖDA uppfyller kriterierna med råge och utses härmed till Årets Ölandsby 2017!"

 

Borgholm 2017-09-18

Jury: Sven-Göthe Lidheim,

Leo Eriksson,

Kiki Lundh,

Åsa Felix Everbrand och

Kenth Jönsson