Böda Skans 

Böda Skans

 

 

Böda Skans var en stjärnformad försvarsanläggning med jordvallar och vattengrav med syfte att skydda,

den då existerande hamnen i Böda.

(Se artikeln "Böda gamla hamnar").

 

Skansen omnämns i dokument om försvaret av Böda år 1677-1678 då danskar och holländare var här och plundrade och brände på Öland. Detta var åren efter Regalskeppet Kronans förlisning år 1676 utanför Hulterstad på södra Öland.

 

Enligt vissa källor byggdes Böda Skans av danskar som en renodlad befästningsanläggning, troligen i början av 1500-talet, då Öland under olika perioder var i danskarnas händer.

 

Fogden Otto Rud med 600 danska knektar och tillgång till 5-6 krigsskepp brände och härjade på Öland år 1502.

 

På Gotland var samtidigt danske översten Jens Holgersson fogde av Visby, men var bosatt på Öland och gjorde regelbundet resor till och från Gotland.

 

Man får förmoda att Rud och Holgersson kände sig militärt trängda och i starkt behov av en säker förbindelse mellan öarna och därför anlade Böda Skans.

 

Årtalet för byggnationen är inte helt säkerställt men den lokale och mycket kunnige historiekännaren Alf Järbäck har framfört dessa teorier och tankegångar baserade på fakta om danskarnas framfarter på Öland och Gotland.

 

Böda Skans

 

 

 

En skans/försvarsanläggning av stjärnformig typ fanns i Tyskland redan under 1400-talet men blev vanligare i Sverige först under Johan III:s tid  på 1560-talet där Borgholms slott är ett exempel.

 

Var måhända Böda Skans först i Sverige av denna typ?

 

I dag är Böda Skans delvis avskuren i sin södra del beroende på vägsträckningen till nuvarande Böda Hamn.

Vallarna och omgivande terräng är bevuxen med al, hassel och rönn samt av en ståtlig gammal ek.

 

 

Innanför vallarna finns en torräng med bland annat riklig förekomst av fältsippa under  tidig vår.

 

Böda Skans ingår i dag i "Naturreservatet Böda Prästgård" (Se separat artikel)

 

2009/GT

 

 

Fågel mitt i Böda Skans

 

Mur bakom ena vallen

 

Blommor i kanalen

 

Fältsippa

Familj: Ranunculaceae

 

 

Fältsippa

Pulsatilla Pratensis

 

 

 Fältsippa

Fältsippa