Tack till alla sponsorer!

 

Vår förenings strävan är att bygga upp en fungerande verksamhet med trivselhöjande åtgärder och aktiviteter i bygden med början i Böda Hamn. Vi startade från noll men har tack vare bidrag och sponsring  i olika former redan efter vårt första halvår redan kommit en bit på väg. 

 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till samtliga nedan. Utan er hjälp och ert stöd i form av kontantbidrag, byggmaterial, inventarier och inte minst, massor av ideellt arbete hade vi aldrig kommit så långt på sex månader!

 

Sponsrande företag: 

Borgholms kommun, Böda Hamns Camping, Borgholms Energi, Bad- & VVS-huset, Sjöräddningssällskapet, Svartviks Stuguthyrning, Skäftekärr Ekonomisk Förening, Kyrketorps Camping, Böda Cementgjuteri, Bökelunds Rökeri, Atelje Fisken, Jordnära, Sveaskog, ICA Nära Böda, Albertssons Mekaniska verkstad, Byxelkroks Golfklubb.

 

 

Cirka 35 privatpersoner har deltagit med ideellt arbete samt att vissa också har gett annat bidrag. 

För att kunna genomföra deplanerade evenemangen i sommar har vi dessutom blivit lovade hjälp på olika sätt av ytterligare privatpersoner, företag och föreningar. 

 

Fler privatpersoner behövs dock i arrangörsstaben i sommar, vänligen kontakta Lotta på telefon: 070-524 15 50 för Din medverkan!

 

Vår förhoppning är att vi efter sommarens olika aktiviteter och evenemang ekonomiskt ska kunna stå på egna ben till nytta och nöje för både året-runt-boende och sommargäster, gamla och unga!

 

Böda och Böda Hamns Utveckling

Styrelsen