Verksamhetsberättelse 2022

 

Styrelsen har under verksamhetsåret varit följande: 

 

Lotta Andersson, ordförande

Paul Olfsson, kassör

Cecilia Laneborg Johnsson, sekreterare

Bitti Persson, styrelseledamot

Janne Friman, styrelseledamot

Bengt Fryckstedt, styrelsesuppleant

Therese Svärd, styrelsesuppleant

 

Styrelsemöten

5 stycken har genomförts under året inklusive årsmötet och ett konstituerande möte. 

 

Medlemmar

Föreningen har 26 företagsmedlemmar,  17 privatpersoner samt 10  familjer

 

Arbetsgruppsmöten

 

Arbetsgruppen för de historiska skyltarna och cykelrundorna på befintliga vägar,

bestående av Lotta Andersson, Eric Fjellström, Berit Harrysson, Per Boman och Henke Fallgren,

har fortsatt sitt påbörjade arbete.

Gruppen har genomfört 6 arbetsgruppsmöten och en antal mindre möten. 

 

 

Städdag

år genomförde vi en städdag där vi var 12 personer som gick längs med 136:an.

Vi gick från Bocketorp i söder till Böda Sandsrondellen i norr.

Vi har också gått längs med Bödahamnsvägen och Norrböda. 

Det blev cirka 12 säckar med sopor som vi fick bort, mycket krossat glas längs 136:an. 

Vi bjöd på korv och fika efter väl genomförda arbetstimmar en härlig Bödadag.

 

 

Anslagstavlorna

 

Samtliga anslagstavlor rensades inför sommaren på alla stift och klamrar.  

Gamla anslag togs bort inför sommaren. 

Margareta Olofsson har under året haft som uppgift att se till så att tavlorna har varit snygga och städade. 

 

2022

Corona och covid-19, ännu ett år med vaccinationer men läget har känts med stabilt. 

Vi har inte haft samma tryck på alla restauranger och butiker och stugor som under Coronaåren. 

 

Majbrasa

Ris och annat brännbart kördes ihop till en fin brasa sista april. 

Den tändes under kvällen på valborgsmässoaftonen och nytt för i år var att vi bjöd på grillad korv och dryck, delvis sponsrat att ICA Nära Böda

 

I juli - Mattias Arnesson

intog scenen och genomförde egen skriven text och musik. 

En mycket trevlig kväll med ett femtiotal åhörare. 

Vi hoppas att han kommer igen!

 

Ölandsmagazinet sommaren 2022

Lotta har kontaktat alla företag i Böda samt några utanför Böda men som verkar i  Böda. 

Vi gjorde som tidigare år, ett helsidesuppslag i Ölandsmagazinet med 27 företag och föreningar som medverkande. 

Dessutom detta år, satsade vi på en ny gigantisk affisch till stortavlan utanför ICA Nära Böda. 

Denna håller i två år hoppas vi på!

 

Hemsidan:

Hemsidan har under året uppdaterats med information om Böda och tankar kring vad som händer framåt i tiden. 

Hemsidan kommer i framtiden ligga som en bas för våra historikska tavlor som ska sättas upp i Böda. 

Exakt hur det kommer se ut är förhoppningsvis klart under 2023. 

Böda - lite härligare helt enkelt!

 

Vårdkase:

Ölands Vattenråd annonserade och såg till att vi hade en forneld/vårdkase i Böda Hamn även detta år. 

En skön kväll med en del eftertanke kring sommaren. 

Tipspromenad med lite väl svåra frågor var framtagen av Ölands vattenråd. 

En trevlig aktivitet, med Lindtchoklad som vinster!

 

Skördefesten:

I år fick vi återigen se Amiralskeppet Mars/Makalös i "verklig" storlek på parkeringen till vänster nere i hamnen. 

Nya halmbalar köptes in och lades på plats. 

Solcellslampor på pinne sattes ut tillsammans med många pumpor och informationstavlor intill. 

På scenen och vid scenen var orange pumpor utlagda och det fanns möjlighet till att fotografera sig som en pumpa genom pumpatavlan.

 

Tack!

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som under året på olika sätt har bidragit till att hålla igång 2022. 

Vid alla aktiviteter krävs många händer som ser till att allt fungerar. 

Tusen tack till dessa!

 

Böda - lite härligare helt enkelt

 

 

För styrelsen Böda Utveckling, ideell förening

 

Lotta Andersson, ordförande