Blogg

Information från arbetsgruppen

2017-11-22

 

BÖDA – Årets Ölandsby

Strategi – Vision – Genomförande

 

Bakgrund

Vid bymöte den 6/11 samlades drygt 70 personer för att diskutera hur vi i byn tillsammans på bästa sätt kan ta till vara att vi har utsetts till Årets by.

Vid mötet delade vi upp oss i grupper och diskuterade hur detta skulle ske, vad som var viktigt och detta dokumenterades vid varje bord. Sedan samlades detta in och har sammanställts av Marianne Nilsson.

En arbetsgrupp utsågs som består av Marianne Nilsson, Lotta Andersson, Lillan Nilsson, Börje Andersson och Lasse Wellin. Denna arbetsgrupp har nu haft sitt första möte för att lägga upp ett förslag på en strategi för hur vi ska arbeta under året.

Förslag på Strategi och arbetssätt.

Till att börja med vill vi i arbetsgruppen trycka på det som togs upp vid det stora mötet den 6/11 och det är att detta är hela byns projekt och inte någon av byns föreningar, organisationer, företag eller enskilda utan det är alla vi tillsammans. Vi i arbetsgruppen inser dock att det kommer att finnas en ekonomisk hantering i detta och vi tycker att det är en dålig idé att bilda en ny förening med allt vad det innebär och föreslår därför att en extra kassör utses i en befintlig förening. Vi föreslår att den föreningen är Böda & Böda hamns utveckling, som har som syfte att utveckla hela Böda. Dock ska det öppnas ett nytt konto, bankgiro och ev. swish som bara ska användas för arbetet med Årets by.

Vi i arbetsgruppen vill också trycka på att de majoritetsbeslut som tas på bymöten är något som vi som är med ställer oss bakom även om det kanske inte blir just det som vi själva röstat på!

Arbetsgruppen tycker vi ska ses som en samordningsgrupp, inte ”dom som bestämmer” för bestämmer gör vi tillsammans så som vi beskrivit ovan.

Vi ser också att vi i Böda, precis som på andra som varit årets by, så behöver vi dela upp arbetet i olika grupper. Man kan naturligtvis tillhöra mer än en grupp och vi kommer säkert att behöva folk som hjälper till vid speciella tillfällen. Men, vi ska också dra nytta av att vi blivit årets by genom att försöka göra saker under hela året!

Att Böda blivit årets Ölandsby är riktigt roligt och kul. Just kul och roligt är en målsättning att vi ska ha hela året – eller hur!

 

 

 

 

 

Förslag på grupper

Grupperna är gjorda utifrån en sammanställning av de åsikter och förslag som inkom vid bymötet den 6/11.

 

 

Invigningsgrupp

Den här gruppen har ett stort arbete framför sig. Vi i arbetsgruppen tycker det är bra om gruppen kan börja med att fokusera på vad för slags invigning som vi ska ha, förutom det som Skördefesten förväntar sig, och då se vad som krävs av platsen för invigningen. Först därefter så kan vi börja titta på var invigningen ska vara – vilken plats det är som uppfyller kraven och passar bäst för arrangemanget. Några punkter som man behöver tänka på:

-      Parkering

-      tillfarter

-      Behov av el

-      Behov av lokaler

-      Ev. utskänkning, mat

Aktivitetsgrupp

Det här med att vi blir årets by ska vi ta vara på för att göra kul saker som är bra för byn under hela året. En sak som vi redan nu har på förslag är att vi ska försöka julpynta Böda lite extra redan nu till jul. Det vi tänkt oss är att vi träffas utanför Knallen den 25/11 och gör en liten upplyst skog, med granar, tomtar och julbockar. (Det kan bli så att det bjuds på glögg…) Den här aktiviteten ska vi använda som något att informera om på så sätt förhoppningsvis få lite omskrivet i media.

Sedan kanske gruppen hittar på något till påsk också!

Marknadsföring- och informationsgrupp

Vi måste naturligtvis ha några som arbetar med information och marknadsföring, samtidigt måste det vi gör vara hanterbart. Vi i samordningsgruppen tror att det är viktigt att det vi gör är sådant som kan hanteras även efter 2018. Därför tror inte att det är någon idé att öppna upp en helt ny hemsida utan att för den fasta informationen använda en sida som redan finns. Då kan man arkivera och ha det som händer under året under en ”historisk flik”. Däremot är den facebooksidan som tagits fram mycket bra för att sprida information under året till allmänheten, vi låter gruppen fundera över om Instagram är något som vi kan göra något kring (skulle kunna vara någon form av bildtävling) men också att vi skaffar ett twitterkonto för att att nå ut till media.

Historiegrupp

Böda har en lång och intressant historia, det här är ett år då vi kan få flera tillfällen att berätta om den. Det finns mycket som kanske inte är så gammalt, utan det finns i mannaminne. Det skulle vara roligt om vi kan samla ihop så mycket som möjligt och kanske kan 2018 bli ett år som lämnar efter sig flera nedtecknade intressanta händelser. Kanske kan det bli ett litet intressant föredrag i anslutning till invigningen.

 

Skeppet Mars

Mars och dess historia är så omfattande så vi tror att en grupp kan arbeta bara med hur vi ytterligare kan belysa detta. Vi har idag en mycket fin liten utställning i hamnen, men det måste kunna gå att göra mer också det som kanske kan bli något till invigningen eller i anslutning till denna.

 

Utsmyckningsgrupp

I brist på bättre namn, så fick gruppen heta så. Det kommer igen i förslagen om att det finns saker vi kan lyfta i byn. Gruppens uppdrag är att hitta saker som kan knyta ihop byn och om det nu är möjligt försköna den. Men det kan också vara saker som får besökare att haja till och oss själva att trivas ännu mer. T.ex. kanske vi kan fixa till de postlådehus som finns kvar, måla upp busshållplatserna (ja, vi vet att det inte är byns ansvar men när nu ingen gör det det så kan vi ta saken i egna händer). Vi spånar också om en tävling mellan gatorna och byavdelningarna vem som kan fixa den finaste brevlåderaden, här finns utrymme för kreativitet. Det vi gör här blir dessutom något som är kvar efter 2018.

Samordningsgruppen

Ja, det är arbetsgruppen/styrelsen för det ”projekt” som vi driver nu under detta år. Vi håller kontakten med skördefesten och samordnar mellan grupperna samt håller i ekonomin, jagar sponsorer och ja, vi vet ännu inte allt vad det kan bli. Men, vi tänker att om det dyker upp något som är så pass stort att vi inte hinner med, då bildar vi en grupp för det och finns det intresserade som vill hjälpa till så kör vi!

 

Slutligen, kan vi inte nog påpeka att det att vi blivit Årets Ölandsby är något som vi blivit tillsammans har blivit och att alla är välkomna och lika viktiga kuggar i det vi gör. Små  som stora insatser är lika viktiga, var och en efter förmåga bör vara ledorden! Låt oss ha ett roligt år!!!

Vi vill också tacka alla som redan gjort insatser på eget initiativ, t.ex. att vi redan fått igång en facebooksida!

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: